Valda Maršāne

Klīniskais psihologs

“Katrs brīdis ir iespēja, lai atrastu sevī spēku, uzņemtos atbildību par savu dzīvi un mainītu to, lai uzziedētu no jauna!”

Izglītība:
Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, kvalifikācijā – klīniskais psihologs.
Profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā, kvalifikācijā – psihologa asistents.

Sniedz psiholoģiskās konsultācijas pusaudžiem un pieaugušajiem emocionālu un psiholoģisku grūtību
gadījumā (nomāktība, panikas lēkmes, bailes, uzmācīgas, negatīvas domas, dusmas, depresija, zaudējums,
obsesīvi kompulsīvi traucējumi, traumatiska pieredze, sevis izzināšana u.c.)
Psihoemocionālā stāvokļa un personības izpēte pieaugušajiem, pēc personīga pieprasījuma, psihiatra vai
cita ārsta pieprasījuma.

Sniedz atbalstu un profesionālu psiholoģisko palīdzību, lai klients spētu sasniegt savus mērķus.

KONTAKTI