LINDA - ALĪNA GRAHOĻSKA

Fizioterapeite

Šā gada 29. jūnijā pabeidza Rīgas Stradiņa universitātes fizioterapijas programmu, iegūstot profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un fizioterapeita profesionālo kvalifikāciju.
2020.gada oktobrī ieguva papildus sertifikātu K-taping Pro.

2020.gada 30-31.oktobrī ieguva sertifikātu sporta masažā.

2019.gada novembrī ieguva sertifikātu masāžā un citās miofasciālajās tehnikās.

2018.gada 26-27.maijā ieguva sertifikālu medicīniskās teipošanas basic kursā.

Linda par sevi:
“Esmu ieinteresēta vienmēr uzzināt un apgūt ko jaunu,tādēļ regulāri apmeklēju konforences,seminārus un sekoju līdzi jaunākajiem pētījumiem,kā arī mācos jaunus kursus,paplašinot piedavāto terapiju klāstu,lai nodrošinātu individuāli pielāgotu,
daudzveidīgu terapijas procesu konkrētajam cilvēkam, kurš vērsies pie manis.
Terapijas laikā vienmēr strādāju pēc bio-psiho-sociālā modeļa, nodrošinot pacienta problēmas risinašanu no visiem minētajiem aspektiem”

KONTAKTI