LĪNA MILAŠeVIČA

Klīniskā psiholoģe

Ieguvusi profesionālo maģistra grādu psiholoģijā, kvalifikācija – klīniskais psihologs. Latvijas Universitāte. Mg. psych.

Sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā. Daugavpils
Universitāte.

Apliecība par Vekslera intelekta testa (WISC-IV) un Ahenbaha empīriski balstītās sistēmas (ASEBA) apguvi un tiesībām pielietot praksē.
 
Apliecība par iegūtām tiesībām vadīt vecāku apmācību programmu “Bērnu emocionālā audzināšana”
 
Sniedz psiholoģiskās konsultācijas dažādu emocionālu un psiholoģisku grūtību gadījumā. Strādā ar klientiem, kuri piedzīvo tādas problēmas kā – depresija un depresijas simptomi, nomāktība, uzmācīgas, negatīvas domas, trauksme, panikas lēkmes un panikas simptomi, emociju regulācijas un kontroles grūtības, bailes, nedrošību sociālās situācijās, attiecību grūtības, sevis pieņemšanu, pašvērtējuma problēmas, traumatisko pieredzi, seksuālās identitātes grūtības u.c.

Darbā pielieto kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas (KBT) metodes un apzinātības prakses, lai labāk izzināt problēmu, apzināt klienta resursus un palīdzēt tikt galā ar grūtībām.

Pārsvarā strādā ar pusaudžiem un jauniešiem. Ir pieredze strādāt ar jauniešiem un pusaudžiem grupā vai individuāli. Pieredze strādāt ar dažāda vecuma bērniem un bērnu vecākiem, izglītojot par bērnu emocionālo audzināšanu. Kā arī piedāvā veikt psiholoģisko izpēti – Emocionālās sfēras izpēti vai personības psiholoģisko izpēti.

Darba pieredze:

05/01/2022 – pašlaik Klīniskais psihologs
VSIA Slimnīca “Ģintermuiža”

12/04/2021 – pašlaik Klīniskais psihologs
Jelgavas sociālo lietu pārvalde (Ģimenes atbalsta nodaļa), Jelgava

12/03/2021 – pašlaik Klīniskais psihologs
Rietumu klīnika, Rīga

07/09/2020 – 04/12/2020 Klīniskais psihologs
Latvijas Nacionālie bruņotie spēki (Rekrutēšanas un atlases centrs), Rīga.

07/11/2017 – 31/05/2020 Nodarbību vadītāja/ Jauniešu veselības veicināšanas konsultante
Biedrība “Papardes zieds”, Rīga

KONTAKTI