Rietumu Klīnika

MG. PSYCH. LĪNA MILAŠEVIČA

Klīniskā psiholoģe

  • Apliecība par Vekslera intelekta testa (WISC-IV) un Ahenbaha empīriski balstītās sistēmas (ASEBA) apguvi un tiesībām pielietot praksē.
  • Apliecība par iegūtām tiesībām vadīt vecāku apmācību programmu “Bērnu emocionālā audzināšana”

Ieguvusi profesionālo maģistra grādu psiholoģijā, kvalifikācija – klīniskais psihologs. Latvijas Universitāte. Mg. psych.

Ieguvusi Sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā Daugavpils Universitātē

Galvenās darbības jomas:

• psiholoģiskā izpēte jeb psihodiagnostika.
• konsultēšana.
• kognitīvi biheiviorālā terapija.

Strādā ar klientiem, kuri piedzīvo tādas problēmas kā:

Depresija un depresijas simptomi, nomāktība, uzmācīgas, negatīvas domas, trauksme, panikas lēkmes un panikas simptomi, emociju regulācijas un kontroles grūtības, bailes, nedrošību sociālās situācijās, attiecību grūtības, sevis pieņemšanu, pašvērtējuma problēmas, traumatisko pieredzi, seksuālās identitātes grūtības u.c.

Ir pieredze strādāt ar jauniešiem un pusaudžiem grupā vai individuāli. Pieredze strādāt ar dažāda vecuma bērniem un bērnu vecākiem, izglītojot par bērnu emocionālo audzināšanu. Kā arī piedāvā veikt psiholoģisko izpēti – Emocionālās sfēras izpēti vai personības psiholoģisko izpēti.

MONTA MŪRNIECE
Kosmētiķis
Dr. MĀRTIŅŠ MALZUBRIS
Traumatologs - ortopēds
Asoc.prof. AINĀRS STEPENS
Neirologs
Dr. ELĪNA OZOLIŅA
Neiroķirurgs
BAIBA MIĶELSONE
Klīniskais psihologs
Dr. AINA ZNOTIŅA
Ģimenes ārsts
ESTERE BIRZIŅA
Klīniskais psihologs, KBT terapeits
Dr. KASPARS ŪDRIS
Traumatologs - ortopēds