KAS IR NARCISISMS?

Stāsta Dr.psych. Estere Birziņa

Kas ir narcisisms? Kā tas izpaužas?

Jēdziens “narcisms” literatūrā cēlies no grieķu mīta par skaistu jaunekli Narkissos, kurš tik ļoti iemīlējās savā atspulgā avota ūdenī, ka negribēja atraut no tā skatienu. Tā viņš, nespējot beigt lūkoties savā skaistajā sejā, aizgāja bojā.

Patiesībā narcisms nav nekas slimīgs, ja raugāmies cilvēka izdzīvošanas kontekstā. Mums visiem ir būtiski saņemt pozitīvu apstiprinājumu no sev nozīmīgiem cilvēkiem, lai attīstītos veselīga pašcieņa, mīlestība gan pret sevi, gan līdzcilvēkiem; arī apziņa par savām spējām, talantiem, prasmēm un griba realizēt savu potenciālu. Ja runa ir par slimīgu narcisismu, tad traģēdija ir tā, ka cilvēks spēj pieņemt tikai

savu skaisto personības daļu. Ir pilnīga nevēlēšanās apzināties paša ne tik pilnīgās īpašības, jo tās neiederas spoguļattēlā. Notiek savdabīga fiksācija uz viltus patību. Arī narcisam dzīvē mēdz pienākt situācijas, kad nākas piedzīvot grūtus brīžus (zaudējumi, novecošana, saslimšana u.c.), kuri var izraisīt tādas emocijas kā kaunu, sevis paša noniecinājumu, bezspēcību, bailes, apjukumu, skaudību, dusmas). Šādas emocijas gan šķiet neiederīgas un tiek rūpīgi slēptas, lai neviens nepamanītu. Skumji, jo – kā lai palīdz?

Nespējot pieņemt visas savas jūtas – ne tikai labās un patīkamās – narciss vispirms nemīl pats sevi. Līdz ar to ir grūtības mīlēt kādu citu, būt empātiskam partnerattiecībās, uzklausot un ņemot vērā otra viedokli, un risinot konstruktīvi konfliktsituācijas.

 

Cik daudziem cilvēkiem pasaulē tiek konstatēts narcisisms?

Ir jābūt vienotiem kritērijiem un pierādījumos balstītiem zinātniskiem pētījumiem, lai ticami atbildētu. Manā rīcībā nav šādu datu. Psihiatrijā ir narcistisku personības traucējumu diagnostiskie kritēriji, pēc kuriem ārsts var izvērtēt pacienta traucējumus. Uzsveru, ka tā ir ārsta kompetence – diagnosticēt.
Patiesībā jebkurai personībai piemīt dažādas personības iezīmes; dažas no tām vairāk izteiktas, dažas mazāk, bet atsevišķas iezīmes var sasniegt klīniski izteiktu līmeni. Neprasmīgi novērtējot, narcistiskos personības traucējumus var arī sajaukt ar citiem, jo atsevišķas pazīmes pārklājas.

Kādas ir attiecības ar narcisu? (romantiskās, darbā)

Viennozīmīgi – būs izaicinājumi attiecībās. Tomēr gribu uzsvērt, ka mums nevajadzētu cilvēkiem piedēvēt etiķetes jeb apzīmējumus ar noniecinošu nozīmi. Ja kādu dēvējam par “narcistisku” (kaut arī saskatām pazīmes, kas par to varētu liecināt), tas, pirmkārt, nenozīmē, ka tā ir patiesība par šo cilvēku; otrkārt – tas ir strupceļš jebkurās attiecībās.

Kā uzvesties ar narcisu?

Jautājumu pārformulētu šādi: Kāda būtu vēlamā uzvedība saskarsmē ar personu, kurai, iespējams, piemīt narcistiska rakstura iezīmes?
Noteikti būtiski no mūsu puses paust cieņu un respektu – līdzīgi kā attiecībās ar jebkuru cilvēku. Protams, lai to spētu, svarīgi apzināties un būt kontaktā ar savām emocijām; apzināties savas domas, izsverot, cik tās racionālas. Tāpat būtiski atzīt savas ēnas puses jeb piemītošos trūkumus. Pie šiem nosacījumiem pastāv lielāka iespējamība, ka attiecību grūtajos brīžos spēsim būt vismaz toleranti un pieklājīgi. Svarīgi gan arī apzināties savas robežas par to, ko saskarsmē ar otru cilvēku pieļaujam, ko noteikti nē (manipulāciju, viedokļu uzspiešanu, vardarbību); skaidri to darot zināmu. Reizēm var būt arī situācijas, ka nonākam pie atziņas – patiesībā mums ir vajadzīga profesionāla palīdzība, lai saprastu, kādos attiecību samezglojumos esam nonākuši, kādi būtu risinājumi. Te nederēs universāli padomi, jo situācijas un personības ir tik dažādas savās izpausmēs un pieejamos resursos, lai esošo mainītu uz labu.

Kā sevi pasargāt no narcisa?

Pie šī jautājuma gribas piebilst – varbūt narciss ir tas, kurš jāsargā no mums? Vismaz no daļā sabiedrības valdošās attieksmes – izcelt negatīvo, vērst pretuzbrukumu, piedēvēt apzīmējumu ar negatīvu nozīmi u.c. Patiesībā, saprotot to cilvēku grūtības, kuriem piemīt narcistisku traucējumu pazīmes, varētu arī rasties līdzcietība un empātiska attieksme, kas jau ir dziedējoša. Arī tad, ja kādreiz šāds pacients būs drosmīgs strādāt ar sevi terapeitiskās attiecībās, tuvāko cilvēku atbalsts būs ļoti
nozīmīgs.

KONTAKTI