DR.PSYCH. ESTERE BIRZIŅA

Klīniskā psiholoģe, KBT terapeite

1998.gadā ieguvusi izglītību Latvijas Universitātē – psiholoģijas bakalaura grāds un psihologa asistenta kvalifikācija.

2003.gadā ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā.

2017.gadā ieguvusi doktora grādu klīniskajā psiholoģijā.

Psihoterapeita kvalifikācija kognitīvi biheiviorālajā terapijā (Starptautiskā KBT institūta (Prāga) un Latvijas KBT asociācijas (Rīga).

Marte Meo terapeita kvalifikācija (Marte Meo Starptautiskais institūts, Eindhovena (Nīderlande) un Latvijas ģimenes psihoterapeitu kopprakse, Rīga (Latvija).
Sertificēta psiholoģe klīniskās un veselības, un konsultatīvās psiholoģijas jomās.

Piedalījusies vietējos un starptautiskos pētnieciskajos projektos, uzstājusies ar referātiem vairākās Latvijas un starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Vairāku zinātnisko publikāciju autore.

Galvenās darbības jomas: psiholoģiskā izpēte jeb psihodiagnostika; konsultēšana; kognitīvi biheiviorālā terapija; Marte Meo terapija.

Veic psiholoģisko izpēti (bērniem, sākot no 6 gadu vecuma, un pieaugušajiem), novērtējot personības sociāli emocionālo sfēru, kognitīvos procesus un intelektu (IQ).

Konsultēšanā un terapijā, integrējot klīniskā psihologa un kognitīvi biheiviorālā terapeita pieeju, strādā gan ar pusaudžiem, sākot no 15 gadu vecuma, gan pieaugušajiem.

Sniedz izglītojošu un praktisku atbalstu personām, kuras vēlas izprast un mazināt grūtības, kas saistītas ar emociju un uzvedības regulācijas traucējumiem, kā arī automātiskiem negatīvās domāšanas modeļiem. Atklājot cilvēka aktuālās vajadzības un resursus, sniedz palīdzību adekvāta un laba pašvērtējuma stiprināšanā un sociālo prasmju pilnveidošanā. Tāpat palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar dažāda veida trauksmes un depresijas traucējumiem.

Sniedz terapeitisku atbalstu vecākiem, kuri vēlas palīdzēt saviem bērniem dažādu emocionālu grūtību un uzvedības problēmu gadījumos, novērojot vecāku un bērnu mijiedarbību, un iedrošinot vecākus atpazīt un pielietot jau viņu rīcībā esošos resursus. Dod iespēju vecākiem apgūt atbalstošas uzvedības prasmes, piedaloties Marte Meo terapijas sesijās (vecākiem ar bērniem, sākot no 2 gadu vecuma).

Galvenās darba metodes.

Veicot psiholoģisko izpēti izmantoju: Vudkoka – Džonsona Kognitīvo spēju testu vai Vekslera intelekta testu;
Latvijas Klīnisko personības testu;
Klīnisko interviju;
Projektīvos testus un aptaujas sociāli emocionālās sfēras izpētei;
Testus uzmanības, atmiņas un domāšanas procesu novērtēšanai.

Konsultēšanas un kognitīvi biheiviorālās terapijas sesijās izmanto metodes, kas palīdz attīstīt apzinātības un sevis novērošanas prasmes; apgūt relaksācijas tehnikas un elpošanas vingrinājumus; veicina emociju atpazīšanu, kā arī kļūdaino domu identificēšanu un izvērtēšanu, un alternatīvu domu atklāšanu; arī – jaunu uzvedības modeļu apguvi un sevis vadīšanas prasmju pilnveidošanu, u.c.

KONTAKTI