Rietumu Klīnika

ESTERE BIRZIŅA

Klīniskā psiholoģe, KBT terapeite

  • Latvijas ģimenes psihoterapeitu kopprakse, Rīga (Latvija).
    Sertificēta psiholoģe klīniskās un veselības, un konsultatīvās psiholoģijas jomās.

1998.gadā ieguvusi izglītību Latvijas Universitātē – psiholoģijas bakalaura grāds un psihologa asistenta kvalifikācija.
2003.gadā ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā.
2017.gadā ieguvusi doktora grādu klīniskajā psiholoģijā.

Psihoterapeita kvalifikācija kognitīvi biheiviorālajā terapijā (Starptautiskā KBT institūta (Prāga) un Latvijas KBT asociācijas (Rīga).

Marte Meo terapeita kvalifikācija (Marte Meo Starptautiskais institūts, Eindhovena (Nīderlande)

Galvenās darbības jomas:
• psiholoģiskā izpēte jeb psihodiagnostika.
• konsultēšana.
• kognitīvi biheiviorālā terapija.
• Marte Meo terapija.

Veicot psiholoģisko izpēti izmanto:
• Vudkoka – Džonsona Kognitīvo spēju testu vai Vekslera intelekta testu.
• Latvijas Klīnisko personības testu.
• Klīnisko interviju.
• Projektīvos testus un aptaujas sociāli emocionālās sfēras izpētei.
• Testus uzmanības, atmiņas un domāšanas procesu novērtēšanai.

MONTA MŪRNIECE
Kosmētiķis
Dr. MĀRTIŅŠ MALZUBRIS
Traumatologs - ortopēds
Asoc.prof. AINĀRS STEPENS
Neirologs
Dr. ELĪNA OZOLIŅA
Neiroķirurgs
BAIBA MIĶELSONE
Klīniskais psihologs
Dr. AINA ZNOTIŅA
Ģimenes ārsts
Dr. KASPARS ŪDRIS
Traumatologs - ortopēds
LĪNA MILAŠEVIČA
Klīniskais psihologs