DR. AINA ZNOTIŅA

Ģimenes ārste

No 2009.gada strādā kā arodārsts un ģimenes ārsts veselības pārbaužu komisiju sastāvā.

Kā arodārstam A.Znotiņai ir pieredze gan veselības pārbaužu komisijās ārstniecības iestādēs, gan , organizējot un nodrošinot izbraukuma obligātās veselības pārbaudes, pie uzņēmumu darbiniekiem.

No 2013.gada izveidota ārstniecības iestāde, kura sniedz pakalpojumus gan sadarbības uzņēmumiem, gan visu apdrošināšanas kompāniju klientiem.

Daktere ir arodveselības ārsts vairākās darba aizsardzības kompetentajās institūcijās:

Konsultē darba aizsardzības speciālistus un piedalās darba vides kaitīgo apstākļu un īpašo darba vides faktoru izvērtēšanā un pasākumu plānu izstrādē.

Ir piedalījusies SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” kā arodveselības un arodslimību ārsts darba aizsardzības speciālistu sertifikācijas komisijās.

Šobrīd A.Znotiņa ir arodmedicīnas cikla pasniedzēja ģimenes medicīnas rezidentiem.

 

KONTAKTI