Rietumu Klīnika

DR. AINA ZNOTIŅA

Ģimenes ārste

  • Ir piedalījusies SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” kā arodveselības un arodslimību ārsts darba aizsardzības speciālistu sertifikācijas komisijās.
  • Šobrīd A.Znotiņa ir arodmedicīnas cikla pasniedzēja ģimenes medicīnas rezidentiem.

No 2009.gada strādā kā arodārsts un ģimenes ārsts veselības pārbaužu komisiju sastāvā.

Daktere ir arodveselības ārsts vairākās darba aizsardzības kompetentajās institūcijās:

Konsultē darba aizsardzības speciālistus un piedalās darba vides kaitīgo apstākļu un īpašo darba vides faktoru izvērtēšanā un pasākumu plānu izstrādē.

Kā arodārstam A.Znotiņai ir pieredze gan veselības pārbaužu komisijās ārstniecības iestādēs, gan , organizējot un nodrošinot izbraukuma obligātās veselības pārbaudes, pie uzņēmumu darbiniekiem.

MONTA MŪRNIECE
Kosmētiķis
Dr. MĀRTIŅŠ MALZUBRIS
Traumatologs - ortopēds
Asoc.prof. AINĀRS STEPENS
Neirologs
Dr. ELĪNA OZOLIŅA
Neiroķirurgs
BAIBA MIĶELSONE
Klīniskais psihologs
Dr. KASPARS ŪDRIS
Traumatologs - ortopēds
ESTERE BIRZIŅA
Klīniskais psihologs, KBT terapeits
LĪNA MILAŠEVIČA
Klīniskais psihologs