Rietumu Klīnika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Cienījamie Rietumu klīnikas klienti!

Cienām un respektējam Jūsu privātumu, rūpēsimies par Jūsu personas datu un sensitīvo datu drošību un aizsardzību.

Savā darbā veicam Personas datu apstrādi ar vai bez automatizētiem līdzekļiem,  ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, izmantošanu, aplūkošanu, nodošanu, pārraidīšanu, nosūtīšanu, ierobežošanu, bloķēšanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.

Datu apstrāde nepieciešama uzņēmumā sniedzamo veselības un ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai, ka arī  lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.

Datu apstrādes ietvaros veselības un ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai dati, t.sk. medicīniska dokumentācija vai tās daļa (informācija par sniegtajiem pakalpojumiem veselibas stāvokļa uzlabošanai, medicīniskas diagnozes, informācija par izrakstītajiem medikamentiem, vizuālas diagnostikas attēli, analīzes, informācija par darbinieka darbspējas novērtēšanu) tiek nosūtīta šādiem sadarbības partneriem:

  • Nacionālas veselības dienests;
  • Apdrošināšanas sabiedrība, saskaņā ar klienta uzrādītu apdrošināšanas polisi;
  • SIA Rietumu klīnika (vizuālās diagnostikas attālās apstrādes un arhivācijas pakalpojumi);
  • SIA E. Gulbju laboratorija (visa veida analīzes);
  • SIA VESELĪBAS CENTRS 4, ja pacients tiek nosūtīts izmeklējumu veikšanai no šīs klīnikas

Savā ikdienas darbā Rietumu klīnika izmanto pakalpojumu un pacientu reģistrācijas uzskaites sistēmu SmartMedical un apdrošināšanas sabiedrību izmantojamo uzskaites moduli, kuru pārvalda SIA BLUEBRIDGE.

Rietumu klīnikas gaiteņos notiek videonovērošana, noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību.

Pacients vai klients, piesakoties pakalpojumiem, iepazīstas ar iepriekš minētiem nosacījumiem, un apliecina savu brīvi sniegtu un apzinātu piekrišanu savu personas datu un sensitīvo datu apstrādei iepriekš minētiem mērķiem, parakstoties medicīnas dokumentācijā (ambulatorā karte, slimības vēsture, pacienta līgums, magnētiskās rezonanses vai datortomogrāfijas anketas)  vai saņemot ārstniecības vai veselības aprūpes pakalpojumus Rietumu klīnikā.

Klientam ir tiesības rakstiski jebkurā laikā atcelt savu piekrišanu un atteikties no pakalpojuma saņemšanas Rietumu klīnikā.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti;

LR Personas datu apstrādes likums