Jaunumi

Atgriezties pie jaunumiem

Uzsākts darbs pie primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam izstrādes

2013-03-22 / Kategorija: Ziņas

Primārās aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam izstrādes mērķis ir stiprināt primāro veselības aprūpi kā efektīvāko un visaptverošāko veselības aprūpes līmeni, palielināt primārās veselības aprūpes lomu profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, kā arī uzlabot primārās veselības aprūpes kvalitāti.

Darba grupa paredzējusi izvērtēt esošo situāciju primārajā veselības aprūpē un sagatavot priekšlikumus tās pilnveidošanai, ģimenes ārstu, māsu, ārstu palīgu un vecmāšu sniegtajā aprūpē, kā arī zobārstniecības un farmaceitiskās aprūpes jomā. Plānots vērtēt pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un drošības uzlabošanu, cilvēkresursu attīstību, finansēšanas mehānisma un efektivitātes uzlabošanu, kā arī veselības veicināšanas, profilakses un agrīnas diagnostikas lomas stiprināšanu.

Darba grupā iesaistīti speciālisti no Veselības ministrijas un ministrijas padotības iestādēm, ģimenes ārstu, ārstu palīgu, māsu, vecmāšu, zobārstu un farmaceitu profesionālajām organizācijām, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Domes, Latvijas Pašvaldību savienības un pacientu organizācijām.

Jau ziņots, ka veselības ministre Ingrīda Circene rosina 2014.gadu pasludināt par Ģimenes veselības gadu, līdz tam laikam kopīgi ar speciālistiem sagatavojot Primārās veselības aprūpes stratēģiju, kā arī meklējot tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

Avots- http://www.vm.gov.lv

Izstrādāja: DEGO Interactive