Jaunumi

Atgriezties pie jaunumiem

Sabiedriskajai apspriešanai nodod Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānu 2013.-2015.gadam

2012-07-19 / Kategorija: Ziņas

Plāna mērķis ir samazināt saslimstību un mirstību no sirds un asinsvadu slimībām, kā arī riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.

Turpmākajos trīs gados paredzēts īstenot virkni pasākumu sirds un asinsvadu profilaksei un riska faktoru ietekmes mazināšanai, kas paredzētu veselību veicinošo paradumu uzlabošanu populācijas līmenī, agrīnu diagnostiku, kā arī aptieku un laboratoriju iesaisti sirds un asinsvadu slimību profilaksē. Tāpat plānots uzlabot sirds un asinsvadu saslimšanu ārstēšanu, ieviešot papildu izmeklējumus dažādās iedzīvotāju vecuma grupās, mazinot rindas uz plānveida palīdzības saņemšanu un veicot pacientu apmācību paškontroles nodrošināšanai.

Rīcības plāns paredz arī sirds un asinsvadu slimību veselības aprūpes sistēmas resursu pieejamības uzlabošanu – izstrādājot priekšlikumus cilvēkresursu un ārstniecības iestāžu nodrošinājumam un kompetencēm.

Sirds un asinsvadu slimību uzraudzībai un plāna darbības izvērtēšanai plānots pilnveidot slimību reģistrā un datu bāzēs pieejamo informāciju un veikt sabiedrības veselības pētījumus, kā arī nodrošināt valsts galvenā speciālista audita grupas izveidi, lai izvērtētu vadlīnijām krasi neatbilstošo ārstēšanas gadījumu analīzi.

Noteikumu projekta sabiedriskā apspriešana ilgs līdz šā gada 17.augustam. Sabiedrības pārstāvji savus priekšlikumus vai iebildumus par noteikumu projektu aicināti sūtīt elektroniski uz e-pastu lolita.melke@vm.gov.lv.
Informācija no Veselības ministrijas mājas lapas.

 
Izstrādāja: DEGO Interactive